Solàrium Vertical

  • Abans de sotmetre’ns a una sessió de bronzejament, fem una neteja profunda de la pell per eliminar qualsevol producte cosmètic, especialment perfums i maquillatges. I treiem-nos les llentilles, les joies i els objectes metàl·lics.
  • No utilitzem cremes de protecció solar ni acceleradors de bronzejament: poden contenir substàncies fotosensibilitzants.
  • No ens exposem a raigs UVA si estem prenent medicaments i/o substàncies que augmenten la sensibilitat de la pell als raigs UV, ja que es poden produir reaccions d’hipersensibilitat no desitjables.